Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Transport

På denne arenaen fokuseres det i hovedsak på arbeidsoppgaver innen transport av mat fra KIWI-butikker til kaféen i Thornegata 26. For å få praksis som sjåfør trenger man sertifikat for personbil (klasse B), men man kan også jobbe som hjelpemann. Transportarenaen omfatter også ulike oppdrag i drammensområdet, og arbeidsoppgaver tilknyttet bruktbutikken. Arenaen har også mulighet til å påta seg eksterne oppdrag i drammensområdet.


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging