Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Velkommen til KB utvikling

En del av Kirkens Bymisjon i Drammen

KB utvikling er godkjent som tiltaksarrangør for NAV Arbeid Buskerud, og er en attføringsavdeling som tilbyr kompetanseutvikling og attføring gjennom kurs og tiltak.

Våre verdier og vår visjon er knyttet opp mot Kirkens Bymisjon. Vi møter mennesker med verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet, håp og tro. Disse verdiene konkretiseres gjennom ulike tiltak og bidrar til økt deltakelse i arbeidslivet og en bedret livskvalitet. Vi ønsker å gi en utstrakt arm til mennesker i utfordrene livssituasjoner.

Vår visjon: 
Menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.
Vårt slagord:
"Ingen er bare det du ser"

 

Vi har 12 APS-plasser, 24 AB-plasser og 16 IPS/AB-plasser. Vi har stor fagkunnskap på en rekke områder, ustoppelig pågangsmot og ikke minst – arbeidsglede!

Vil du vite mer? Ta kontakt på telefon: 32 27 72 10
Virksomhetsleder Jan Egil Hovland mobil:  99 51 17 17
 

KB Utvikling er Equass godkjent. Du kan lese mer om dette europeiske kvalitetsystemet for attføringsbedrifter her.


 
Drammen Distrikspsykiatriske Senter Senter for rusforebygging

 


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging