Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Tjenester
KB utvikling kan tilby en rekke tjenester

Her er noe av det vi tilbyr:

- Vedlikehold og forefallende oppgaver på egne og eksterne bygg.
- Renhold
- Hagearbeid
- Snømåking
- Rydding og flytting fra bolig
- Enkle snekker og maleoppdrag
 
Tjenestene våre retter seg mot svært ulike grupper.
NAV, arbeidsgivere og arbeidssøkere kan på ulike måter nyttiggjøre seg våre tilbud.

Tjenestene fungerer både som arbeidstreningsarenaer for våre arbeidssøkere, samtidig som vi leverer til ulike samarbeidspartnere. Flere firmaer i Drammen benytter seg av våre tjenester som for eksempel vaktmesteroppdrag.
Gjennom samarbeidet mellom KB utvikling og NAV får arbeidssøkerne en flott arbeidsplass eller en myk tilbakeføring til arbeidslivet. For å bistå arbeidssøkerne tilbyr vi god tilrettelegging, opplæring, praksisplasser i ordinær virksomheter med oppfølging fra oss. Og enkel innføring i data m.m.

KB Utvikling tar på seg mange og varierte oppgaver så ta gjerne kontakt for mer utfyllende informasjon så vi gir deg ett tilbud.
Du kan også se vår nettside: bymisjon.no/drammen

 


 


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging