Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Produkter
Gaver med mening!

Gjennom vår visjon "Mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg" jobber vi sammen med våre deltagere for å skape produkter og tjenester av god kvalitet.

Alle mennesker har en unik verdi. Med dette som utgangspunkt er våre produkter laget for hånd av deltagere i våre avdelinger.

Verdier som preger vårt arbeid og våre produkter er verdighet, fellesskap, solidaritet, rettferdighet, barmhjertighet, tro og håp. Våre produkter er laget ved KB Utvikling.

Det vil si at når du kjøper et produkt fra oss, støtter du både vårt arbeid og enkeltmenneskers mulighet for meningsfylt aktivitet og mestring. Det er vi svært takknemlige for!

 

 

 

 

 


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging