Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Om KB utvikling

Kb utvikling er en liten og forholdsvis ny attføringsbedrift i Kirkens Bymisjon Drammen. Vi arbeider på oppdrag for NAV Arbeid Buskerud. Vi hadde oppstart i juni 2007, og er lokalisert i Rådhusgata 35. Vi ligger sentrumsnært med 10 min gangavstand fra jernbanestasjonen. Avdelingen gir et tilbud innen attføring ved bruk av tiltaket APS  (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet), AB (Arbeid med bistand)og IPS (Individuell jobbstøtte). I tillegg benytter vi praksisplass i ordinære bedrifter og arbeid ved bruk av lønnstilskudd.

Attføringsbedriften KB utvikling har:

 

  • 12 APS-plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
  • 24 AB-plasser (arbeid med bistand)
  • 16 IPS/AB-plasser (individuell jobbstøtte)


Miljøet
 
Arbeidsmiljøet er lite, meget godt og sosialt. Vi setter det enkelte individ i fokus. Vi bryr oss om deg, også det som nødvendigvis ikke er arbeidsrelatert. Vår jobb er at du skal lykkes!
KB Utvikling har en avtale om trening med senter 24/7, dette er gratis for våre deltakere.

 

Rådhusgata 35

KB Utvikling i Rådhusgata 35.


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging