Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Kartlegging og egenkraftmobilisering

Egenkraftmobilisering er et fokusområde for KB Utvikling, og handler om at man skal la deltaker ta kontroll og styring over eget attføringsløp. I praksis kommer dette spesielt til syne gjennom målene deltaker selv setter i sin individuelle plan for tiltaket. KB Utvikling hjelper til med å kartlegge og fokusere på de ressurser deltaker allerede har for å nå disse målene.

Våre metode for å kartlegge og fremme egenkraftmobilisering hos deltaker omfatter blant annet:

  1. Jobpics: Et billedbasert interesseutforskingsverktøy. Det består av et stort sett med billedkort, med gode beskrivelser av ulike yrker. Her får man mulighet til å sette seg nærmere inn i hvilke oppgaver som løses av hvilke yrker, og samtidig finne tilsvaremde oppgaver innenfor andre yrker. Hensikten er å matche kortene opp i mot egne interesser og ressurser for å utvide synet på seg selv, og finne nye jobbmuligheter. Jobpics kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfaring fra arbeidslivet, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. Interesseutforskingsverktøyet er enkelt og konkret.
     
  2. WIE (World Interest Explorer): Et nettbasert arbeidsverktøy som hjelper deltaker å ta bevisste karrierevalg. WIE gir deg en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter og om deg selv for å komme frem til løsninger og valg på en kvalitetssikret og systematisk måte. WIE strukturerer opp valgprosessen, og gjør det lett å finne frem informasjon som er relevant for å gjøre et bevisst og godt karrierevalg.
     
  3. MI (Motiverende Intervju): En samtalemetode KB Utvikling bruker for å styrke deltakers motivasjon for endring. I en atmosfære preget av aksept og empati, jobber deltaker sammen med jobbkonsulent/arbeidsveilder med å hente frem og utforske deltakernes motivasjon for å utføre endringer. Fokuset på egenkraftmobilisering kommer her frem i troen på at et hvert menneske har ressurser til å gjøre endringer når de forsøker. KB Utviklings oppgave er å legge til rette for at alle får brukt sine ressurser.

 


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging