Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Behov for arbeidskraft?

 

 

”Menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg” er vår visjon i Kirkens Bymisjon Drammen. Vi er opptatt av å gi alle mennesker en mulighet til å gjøre en forandring. Din virksomhet kan også være med å gjøre en forandring ved å bidra til et rikere og mer inkluderende arbeidsliv. Gjennom arbeidsavklaring har bedrifter en unik sjanse til å rekruttere nye medarbeidere.
 
Jobbmuligheter gjennom:
 
AB:
Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv.
Arbeid med bistand er et tiltak som bistår arbeidsøkere med å få eller beholde en jobb. KB Utvikling har mange deltakere som har behov for praksis eller er klare for ordinært arbeid. Vi tilbyr tett oppfølging og godt samarbeid med våre arbeidsveiledere.
 
Du som arbeidsgiver får:
 
-       Motiverte arbeidstakere.
-       Mulighet til å få utført nedprioriterte arbeidsoppgaver.
       
 
Tiltaket kan blant annet tilby:
 
  • Kartlegging av kompetansen din.
  • Bistand til å finne egnet arbeidsplass.
  • Oppfølging i startfasen av et nytt arbeidsforhold.
  • Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.
  • Legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen
  • Forhandlinger med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsforhold
     

Dersom dette er noe som kan passe for din bedrift eller du ønsker å vite mer om, stiller KB utvikling seg mer enn gjerne til disposisjon for en mer utfyllende samtale. Vi tilbyr tett oppfølging og nært samarbeide. Kontakt Jan Egil Hovland (virksomhetsleder) på tlf. 99 51 17 17 for ytterligere informasjon.
 


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging