Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Kontakt oss

KB UTVIKLING
Tlf: 32 27 72 10
kbutvikling@skbd.no

BESØKADRESSE:
KB utvikling
Rådhusgata 35
3015 Drammen
POSTADRESSE:
KB utvikling
Postboks 1000
3001 Drammen

 

ANSATTE:

Jan Egil Hovland
Virksomhetsleder / Avdelingsleder
Tlf: 995 11 717

jan.egil.hovland@skbd.no


Kristian Vikvam
Jobbkonsulent
Mob. 902 81 485

christian.vikvam@skbd.no

 

 

Heidi Langgaard
Arbeidsveileder
Mob: 912 46 730

heidi.langgaard@skbd.no


             

 

 

Anne Elisabeth Steinsholt
Jobbkonsulent IPS
Mob: 902 28 437

anne.elisabeth.steinsholt@skbd.no

 

 

Svein Stubberud
Jobbkonsulent
Mob: 922 71 569

svein.stubberud@skbd.no
 

 

Gunn Toril Grønlund
Jobbkonsulent
Mob: 905 53 255

gunn.toril.gronlund@skbd.no

 

 

 


Siv Hauge
Arbeidsveileder
Mob: 922 71 586

siv.hauge.skbd.no 

 

 
 


Rolf Arne Johansen
Arbeidsveileder
Mob: 922 71 587

rolf-arne.johansen@skbd.no 

 

 
 

 

 


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging