Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Praksis/arbeid i ordinær virksomhet

KB Utvikling har intensjonsavtaler og samarbeidsavtaler med mange ulike bedrifter i drammensområdet. Dette er bedrifter som har sagt seg villig å ta i mot deltakere i praksis og som kan gi muligheter til lønnet arbeid. Deltakerne selv blir oppfordret til å ta kontakt med bedrifter de ønsker å ha praksis hos. KB Utvikling vil være behjelpelige med oppsett av kontrakt og oppfølging. 

 


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging