Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Resepsjon og merkantile oppgaver

 

I resepsjonen til Kirkens Bymisjon i Rådhusgaten 35 er arbeidsoppgavene merkantile oppgaver, og betjening av området med tilhørende oppgaver. Noen av oppgavene som tilhører resepsjonen:

- Hente/sende post.

- Betjene telefon og mail.

- Ansvar for kurs og møterom.

- Orden og system på lagerrom.

- Bestille rekvisita med mer til avdelinger.

Andre ulike oppgaver tilfaller også sentralbordet, dette finnes i egen arbeidsinstruks.


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging